AMATÖR SANAT ÇEVRELERİNDE CİNSEL TACİZ VE ÇALIŞTIRICI ETİĞİ

28. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri kapsamında 19 Aralık 2020 tarihinde Aysel Yıldırım ve Esra Aşan’ın katılımıyla düzenlediğimiz Amatör Sanat Çevrelerinde Cinsel Taciz ve Çalıştırıcı Etiği adlı söyleşimizin video kaydına YouTube hesabımızdan ulaşabilirsiniz ! 
 
İçerisinde bulunduğumuz koşullarda her geçen gün dayanışmanın önemi daha da artarken, bizler de İATG’yi düzenleyen ekipler olarak sıkça tanıklık ettiğimiz, etmek durumunda kaldığımız, cinsel tacizi konuşuyoruz. Cinsel tacizi konuşulamaz hâle getiren, meşrulaştıran ataerkil mekanizmalara karşı; kazanımlarımızın arkasında durmaya, yeni dayanışma ağları örgütlemeye devam ediyoruz. Peki toplumsal bir sorun olarak cinsel taciz; sanata, üretim sürecine, sanatta kişiler arası ilişkilere nasıl yansır ve mevcut ilişkilere alternatif yaratma derdi etrafında örgütlenenler olarak bizler sanatta tacizi nasıl konuşmalı, tacizsiz ortamlar yaratmak için neler yapmalıyız? Tüm toplumsallığı ile hayatımızın her alanında, kampüslerde, sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde gerçekleşen cinsel tacizin sanat üretimi yapılan alanlarda da gerçekleştiğini biliyoruz ve bunu çözülmesi gereken bir mesele olarak ele alıyoruz.

Geçmiş Şenlik Afişleri