top of page

HAKKIMIZDA

İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni (İATG) düzenleyen ekipler olarak, belli ilkeler doğrultusunda düzenlediğimiz şenliğimizde Türkiye’nin her yerinden amatör/akademik/profesyonel olarak tiyatro yapan ve kendini ifade etmenin yolu olarak sanatı seçen ekiplerle bir araya gelme; onların ortak paydadaki sorunlarını, gayelerini ve endişelerini paylaşma amacı güdüyoruz. Tiyatronun da bir parçası olduğu sanatın, genel hâl ve durumunu irdelemek, birlikte hareket ederek çözüm üretebilmek, amatör yapılanmaların kültür-sanat çevrelerinde nerede konumlandığı üzerine tartışmalar yürütmek temel amaçlarımız arasındadır.

 

Sanatın çoksesli, çokkültürlü, renkli bir yapı olduğuna ve bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğine, insanları bir araya getirerek dayanışma içerisinde hareket ettirmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda ülkemizdeki tiyatro ekipleriyle bir araya gelmenin, yeri geldiğinde ortak amaçlar çerçevesinde beraber hareket etmenin ve üretimlerimizi kamuoyuna açmanın gerekliliğini paylaşıyor ve buna yönelik hareket ediyoruz. 

 

İstanbul Amatör Tiyatro Günleri, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) tarafından düzenlenmeye başlanan bir tiyatro şenliğidir. BÜO’nun düzenlemiş olduğu üçüncü İATG’nin ardından şenlik “Amatör Tiyatro Çevresi (ATÇ)” adlı teatral örgütlenme bünyesinde devam etti. 2001 yılında ATÇ'nin dağılması ile İstanbul'daki birçok üniversite, lise ve çalışan tiyatrosu ekiplerinin belli ilkeler etrafında bir araya gelmesiyle ‘‘İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu (İATP)’’ kuruldu. O tarihten itibaren İATG, İATP’nin önemli bir etkinliği olmuştur. Ayrıca platformun içinde kurulan komisyonların yürüttüğü eğitim-araştırma faaliyetlerinin ürünleri olan atölyeler, seminerler ve sunumlar  her sene İATG seyircisiyle buluşmuştur. Günümüzde ise bir platform yapısı mevcut değildir. Ancak belli ilkeler etrafında bir araya gelen 5 ekip, her sene İATG şenliğini düzenlemeye devam etmektedir.

 

Günümüzde İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni; Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü (BÜFK), Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO), İstanbul İktisat Sahnesi (İİS), Taşkışla Sahnesi (TS) ve Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları (YÜO) düzenlemektedir.

Şenliği düzenleyen ekipler olarak alternatif bir sanatsal örgütlenme hedefiyle bir araya gelerek şenliğin katılımcılarıyla sanatsal, entelektüel ve kültürel anlamda iletişim kurmayı; bilgi alışverişi içerisinde olmayı ve yaşadığımız sorunlar çerçevesinde dayanışmayı amaçlıyoruz. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için belirli ilkeler çerçevesinde ortaklaşmanın ve bu ilkeler doğrultusunda şenliği düzenlemenin önemli olduğu düşüncesindeyiz. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri’ni düzenleyen ekipler olarak yaptığımız tartışmaların sonucunda şenliğin ilkelerini sizlerle paylaşıyoruz.    


 

1. İATG alternatif bir sanatsal örgütlenme hedefiyle bir araya gelen ekipler tarafından düzenlenir. Şenliğe İstanbul içinden veya dışından katılan tiyatro ekipleri ile sanatsal, entelektüel ve kültürel anlamda iletişim kurulması ve paylaşım yapılması hedeflenir. 

 

2. Şenliğe katılan toplulukların oynadığı oyunların dramaturjilerini ve arka plan çalışmalarını şenliğin katılımcılarıyla paylaşabilecekleri bir ortam kurulur. Bu paylaşımların etrafında bilgi alışverişinin sağlanmasının yanı sıra ortak etkinlikler vasıtasıyla grupların birbirinin sorunlarından haberdar olması ve bu sorunlar çerçevesinde de dayanışmacı bir ilişki kurulması hedeflenir.

 

3. İATG; amatör, akademik ve profesyonel ekiplerin paylaşımlarına açık bir yapılanmadır ancak amatör ekiplerle paylaşımda bulunmak daha önceliklidir.

 

4. İATG’yi düzenleyen ekipler, dinamik bir ‘bir aradalık’ kurulabilmesi için organizasyon sorumluluklarını aralarında eşit bir iş bölümü yaparak ve şenliği sahiplenerek kolektif bir anlayışla yerine getirirler. Böylece dikey ve hiyerarşik bir örgütlenmeden kaçınılır.

 

5. İATG'yi düzenleyen ekipler arasında karar alınırken ekiplerin dinamikleri ve farklı eğilimleri kaale alınır. Asgari düzeyde ortaklaşmanın sağlanması amaçlanır. 

 

6. Şenlik Komitesi ile ekipler arasında, temsilciler aktif rol oynarlar. Temsilciler, toplantılarda yürütülen tartışmaları düzenli olarak ve aktif bir iletişimi gözeterek ekiplerine aktarmalıdır. Temsilcilerin deneyim aktarımı sürecini kesintisiz bir şekilde işletme sorumluluğu vardır. Temsilciler, ekiplerindeki üyelerin ilgilerini şenliğe ve şenliğin gündemlerine yönlendirmelidir.

 

7. İATG’yi düzenleyen ekiplerin birlikte yürüttüğü ve katılımcı olduğu etkinlikleri düzenlemek (Seminerler, atölyeler vb.) ve altyapıyı desteklemek için ihtiyaç duyulan bütçe, İstanbul Amatör Tiyatro Günleri'nde sergilenen oyunların biletlerinden elde edilen gelirle oluşturulur.

 

8. İATG’yi düzenleyen ekipler, birbirlerinin iç işleyişlerindeki sorunlara yönelik dayanışma kurabileceği veya destek isteyebileceği bir model kurabilir fakat buna ilişkin öneride bulunmaktan öteye geçemez. 

 

9. İATG’yi düzenleyen ekipler; gündemdeki sanatsal ve politik tartışmaları şenlik kapsamında düzenlenen seminer, sunum, atölye gibi etkinliklerle kamusallaştırmayı hedefler.

Geçmiş Şenlik Afişleri

bottom of page