top of page

Sahne Sanatları Alanında Çalışma Yürüten Kulüplerin Ortak Bildirisi

vector-calendar-icon.jpg

25.02.2021

Yönetmen ve tiyatro eğitmeni Celal Mordeniz’in, kurucularından olduğu Tiyatro Medresesi kurumunda gerçekleşen çalışmalar esnasında çalıştırdığı kişiye tacizde ve cinsel saldırıda bulunduğuna dair bir ifşa metni 13 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından Celal Mordeniz’in eğitmenlik yaptığı çalışmalar sırasında onun tarafından tacize ve cinsel saldırıya maruz bırakılan başka kişiler de sosyal medya üzerinden ifşalarda bulundu.

 

Tiyatro Medresesi faaliyete başladığı 2012 yılından beri lise seviyesinden başlayarak farklı yaş gruplarından öğrencilerin, sanatçıların dahil olduğu bir mekân olmuştur. Bu mekânda eğitmenlik yapan Celal Mordeniz’in çalışma metodunu bir cinsel saldırı aracı olarak kullandığı yapılan ifşalarla açığa çıkmıştır.

 

Üniversitelerde sahne sanatları alanında çalışma yürüten kulüpler olarak Celal Mordeniz’in eyleyicisi olduğu bu vakalarda sanat eğitimini bir cinsel saldırı aracına dönüştürdüğünü görüyor ve bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sanat eğitimi verilen kurumlarda çalıştırıcı veya eğitmenler statülerini ve deneyimlerini kullanarak eğitim kisvesi altında taciz veya cinsel saldırıda bulunamaz. Kurumlar ve eğitmenler çalışmaların güvenli ve manipülasyona müsaade edilmeyecek bir biçimde kurulduğunun takipçisi olmalıdır.

 

Cinsel şiddetin hiçbir türü “sanat eğitiminin bir parçası” hâline getirilerek meşrulaştırılamaz, kabul edilemez ve örtbas edilemez. Deneysel, kişiyi yaratıcılığa teşvik eden çalışmalar ancak kişilerin güvenli bir ortamda çalışmasıyla mümkündür. Dolayısıyla istismar ve manipülasyona açık çalışma ortamları “deneysel bir çalışma yöntemi” adı altında meşrulaştırılamaz. Cinsel saldırı, toplumsal bir sorundur ve kökeninde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatar. Ataerkil cinsiyetçi anlayış hayatın her alanında her kesimden insan tarafından içselleştirilmektedir.

 

Celal Mordeniz’in ve Tiyatro Medresesi kurumunun kamuoyuna hesap verme sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca sahne sanatları alanında çalışma yürüten kişiler tarafından Celal Mordeniz’in eğitmen kimliği sorgulanmalı ve tartışmaya açılmalıdır. Sahne sanatları ile ilgilenen amatör çevrelerin, çalışma yöntemi adı altında yapılan tacizlere ve cinsel saldırı vakalarına tavır alması gerekmektedir. Üniversitelerde sahne sanatları alanında çalışan kulüpler olarak taciz ve cinsel saldırıya maruz bırakılan kişilerle dayanışıyor ve olayın takipçisi olacağımızı dile getiriyoruz.

 

 

 

Sahne Sanatları Alanında Çalışma Yürüten Kulüpler

 

Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları

Dicle Üniversitesi Kolektif Tiyatro Atölyesi

Dicle Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Oyuncuları

Ege Tıp Oyuncuları

Ege Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

İstanbul Fen Oyuncuları

İstanbul İktisat Sahnesi

İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu

İTÜ Sahnesi

İTÜ Taşkışla Sahnesi

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

Koç Üniversitesi Tiyatro Kulübü Oyuncuları

Koç Üniversitesi Tiyatro Organizasyon Kulübü

ODTÜ Oyuncuları

Öğrenci Kültür Merkezi Sahnesi

Özdüşüm Oyuncu Atölyesi

Özyeğin Üniversitesi Tiyatro Topluluğu

Tiyatro Miyatro İstanbul

Tiyatro Poetika

Yaşayan Tiyatro

Yeditepe Üniversitesi Oyuncuları

Geçmiş Şenlik Afişleri

bottom of page