Taciz Suçlaması ve Komisyonu Hakkında İATP-G Açıklaması: TTB Bildirisine Yanıt

vector-calendar-icon.jpg

28.03.2009

İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu – Girişimi

İATP-G’nin taraf olduğu “Eğitimde Cinsel Taciz” vakası ve bu konunun bir komisyon tarafından ele alınması önerisini değerlendiren TTB, birçok yanıyla tartışmaya açık bir metin yayınladı. İATP-G açısından mesele, kadınların beyanına değer verme ve konunun bir komisyon tarafından ele alınması noktasında, sorunun şahsileştirilmeyip kurumsal boyuta taşınmasıdır.

 

Bu noktada altı çizilmesi gereken husus, komisyon oluşumunda söz sahibi olan kurumların sadece TTB ve İATP-G olmadığıdır. Yapıcı bir şekilde bu oluşuma katkı sunmak isteyen kurum ve bireyler de düşüncelerini açıklayabilir ve sürece müdahil olabilirler.

 

Altı çizilmesi gereken bir başka husus, Mehmet Esatoğlu’nun bireysel olarak verdiği sözlü ve yazılı beyanların kadın beyanlarına hak veren kurumları muhatap alması gerekliliğidir. Bu, olayın şahsileşmesinin önüne geçilmesi açısından da belirleyicidir.

 

Esatoğlu’nun 2007 sürecinde İATP-G’yi muhatap alan bir beyanı ya da yaklaşımı zaten olmamıştır. Kaldı ki söz konusu beyan çelişki arz etmektedir; alıntı yapılan söyleşi göz önüne alındığında İATP-G’nin ve kadınların beyanını esas alan daha pek çok kurumun kale alınmadığı kolaylıkla anlaşılacaktır.

 

Bugün yaşanan süreç ise farklıdır: Eğer tacizle suçlanan bir kişi konunun bir komisyon tarafından ele alınmasını benimsediğini ilan ediyor ve kurumsal muhatapların müdahil olması için çaba gösteriyorsa, o kişiye daha fazla “hesap ver” demenin anlamı yoktur. İATP-G’ye göre kadının beyanı esastır, ancak suçlanan tarafın kendisini savunma hakkının tanınması gerekir.

 

Bize göre, Esatoğlu 2007’de yapması gerekeni 2009’da yapmış ve kadın beyanlarını esas alan bir kurum olarak İATP-G ile iletişime geçmiştir. TTB ve Esatoğlu’na önerimiz, kadın beyanlarına saygı duyduğuna ve sorunun bir komisyon tarafından çözülmesine karşı olmadığına ilişkin beyanını güncelleyerek dolaşıma sokmasıdır. Geçmişe dönük polemik yaratacak detaylara yer verilmesi gereksizdir.

 

İATP-G olarak, birinci dereceden Esatoğlu’nu muhatap alan taciz karşıtı kampanyanın işlevini yerine getirdiğini ve artık kurumsal süreçlerin önem kazandığını açıklama gereği duyuyoruz. Yaptığımız görüşmeler, meydana gelen gecikmelerin özelde Esatoğlu’ndan kaynaklanmadığını, TTB’nin iç işleyişinden kaynaklandığını ve Esatoğlu’nun bu sürecin karşısında olmadığını göstermektedir.

 

Önümüzdeki dönemde, TTB’nin komisyon sürecinin etkin bir şekilde canlandırılması yönünde bir çaba gösterip göstermeyeceği ve gereksiz zaman kayıplarını önleyecek aktif bir temsiliyet örgütleyip örgütlemeyeceği önem kazanacaktır.

Geçmiş Şenlik Afişleri